Güncel

ArtBizTech şirketler üzerindeki Design Thinking etkisini değerlendirdi

İnovasyon danışmanlığı sunan ve Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) metodolojisini aktaran etkinlikler düzenleyerek şirketlerin inovasyon süreçlerine destek veren ArtBizTech, firmaların bu alanda, 2019 yılında kaydettikleri ilerlemeyi değerlendirdi. ArtBizTech tasarım odaklı düşünmenin artık inovasyonu merkeze alan birçok kurumda kültürel dönüşümün parçası haline geldiğini vurguluyor.

İnovasyon danışmanlığı alanında hizmet veren ArtBizTech, yaptığı çalışmalarla Design Thinking kavramının yaygınlaşmasında öncü rol üstlenmeye, düzenlediği workshop, seminer ve eğitimlerle firmaların daha yenilikçi fikirler geliştirmelerine destek vermeye devam ediyor. 2019 yılı boyunca seminer hariç eğitim ve workshop’larla 550 kişiye ulaşan ArtBizTech, ilaç, otomotiv, perakende, sigorta, bankacılık, enerji gibi farklı sektörlerden 32 firmayla çalışmalar yaptı. ArtBizTech, 2019 yılında şirketlerin Design Thinking konusunda gerçekleştirdikleri çalışmaların haritasını çıkararak firmaların inovasyon dönüşümünün fotoğrafını çekti.

Şirketlerde inovatif düşünce yaygınlaşıyor

2019 yılında gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin bilgiler veren ArtBizTech Yönetici Ortağı Emrah Yayıcı, “ArtBizTech olarak uzun yıllardır ilaçtan otomotive, perakendeden sigortacılığa kadar çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla inovasyon odaklı Design Thinking çalışmaları yürütüyoruz. 2019’da gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla farklı alanlardan 550 kadar profesyonele erişme şansımız oldu” dedi.

Yayıcı, sözlerine şöyle devam etti: “2019’da, çalıştığımız firmaların birçoğu tekrarlanan Design Thinking workshopları ile inovasyon çalışmalarına devam ettiler. Bu durumun ise şirketlerde önemli bir kültürel dönüşüme işaret ettiğini düşünüyoruz. Artık inovasyon çalışmaları süreklilik kazanıyor”.

ArtBizTech’in 2020 yılı için öngörüsü ise “co-creation”; yani farklı ekipler, birimler ve pozisyonlardan insanların, hatta müşterilerin bir araya gelerek belirlenen konular üzerinde çalışmalar yapma ve bu çalışma çıktılarını paylaşma kültürünün içselleşmesi.

Tasarım Odaklı Düşünme olarak da bilinen Design Thinking, en temelinde, belirlenen bir “challenge”a insan odaklı, yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulmak adına kullanılan bir metodoloji. Son yıllarda iş dünyası başta olmak üzere öne çıkan ‘insan odaklı yaklaşım’, hayatın pek çok alanında kendini göstermeye başlıyor. Design Thinking çalışmaları sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarına, çokuluslu şirketlerden KOBİ’lere kadar çok farklı yapılarda gerçekleştirilebiliyor.

ArtBizTech Hakkında

İnovasyon danışmanlığı alanında hizmet veren ArtBizTech, workshop, seminer ve eğitimleriyle firmaların daha yenilikçi fikirler geliştirmelerine destek oluyor. Çalışmalarında Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) ve Artful Thinking (Sanatsal Düşünme) metodolojilerini temel alıyor. İş ve teknoloji, tasarım, psikoloji ve sanat gibi farklı alanlardaki profesyonellerden oluşan multidisipliner ekibin misyonu, sanatı iş ve teknoloji dünyasıyla bir araya getirerek, Türkiye’de “inovasyon” kavramına derinlik kazandırabilmek. ArtBizTech’in Amazon.com üzerinden Amerika, Fransa ve Japonya gibi ondan fazla ülkede okuyucularıyla buluşan “Design Thinking Methodology Book” ve “Artful Thinking” isimli iki kitabı bulunuyor.

ArtBizTech ayrıca, hem iş ve teknoloji dünyasını yeni fikirlerle beslemek hem de Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde yapay zeka, büyük veri, robotlar ve genetik gibi inovatif ve bilimsel unsurları kullanarak sanatsal çalışmalar yapan gençleri görünür kılmak amacıyla, bang. Prix isimli bir program yürütüyor. Bu program dahilinde güzel sanatlar, mühendislik, tasarım, biyomedikal gibi farklı disiplinlerden herkesin inovasyona ilham veren projelerini destekliyor; farklı mekanlardaki sergileriyle, bu inovatif sanat evrenini daha çok kişiye ulaştırıyor.

Article written by Kemal Keskin

Owner - Keskin Medya