Güncel

Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi sponsorlarından biri olan Philips Türkiye, ‘Sağlıkta Dijital Dönüşüm’ Konusuna Dikkat Çekti

Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi sponsorlarından biri olan Philips Türkiye, ‘Mobil Sağlık Uygulamaları’ başlıklı panelde geleceğin sağlık teknolojileri ve sağlıkta dijitalleşme konularını ele aldı.

Zirvede, ‘Mobil Sağlık Uygulamaları’ panelinde Philips Türkiye Sağlık Sistemleri Pazarlama Direktörü Gamze Arbak ve Amerikan Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy sağlıkta dijital dönüşüm ve Philips Türkiye’nin bu konuda sunduğu inovatif çözümleri anlattılar.

Gamze Arbak konuşmasında, “Yapay zekâ ve bağlantılı dijital teknoloji, çığır açan yenilikler ve fırsatlar sunuyor. Tüm sağlık verilerinin dijitalleşmesi ve bu verilere bulut üzerinden ulaşılabilmesi ile kişiler kendi sağlıklarını yakın bir zamanda çok daha iyi yönetebilecekler. Dijital sağlık teknolojileri hastaların sağlığını evde takip ediyor, sağlık ekiplerinin sorunlarını ve hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek seviyeye gelmeden tespit edilebilmesini sağlıyor. Öngörüsel veriler hastanede ya da evde fark etmeksizin, klinisyenlerin hastanın kötüye gittiğini gösteren en küçük bulguyu bile görmesine ve zamanında müdahaleye olanak sağlayabiliyor. Türk halkının bu tür fikirlere son derece açık olduğunu görüyoruz. 2019’da IPSOS ile gerçekleştirdiğimiz Sağlık Trendleri Araştırması’na göre, insanlar dijital sağlık teknolojilerinden haberdar ve bu teknolojiler sayesinde hastalıklara erken ve verimli şekilde müdahale edilebileceği inancında. Katılımcıların %85’i teknolojilerin kişisel sağlık yönetimine katkıda bulunabileceğine inanıyor. Sağlık sektöründeki kanaat önderleri ise Türk sağlık sisteminin bağlantılı sağlık teknolojilerine çok hazır olduğuna ve sistemlerin hastaların iyileşme oranlarına aynı zamanda sağlık uzmanı iş yüklerine olumlu etki edeceğine inanıyorlar” diye belirtti.

Prof. Dr. Murat Aksoy dijital sağlık teknolojileri sayesinde hastaların yaşam standartlarının iyileşeceğine, hasta bakımı ve tedavisinde kalitenin artacağına vurgu yaptı. Aksoy: Sağlık alanında kullanılmaya başlanan ‘dijital sağlık teknolojileri’ ile teşhis ve tedavi süreci artık daha hızlı. Dolayısıyla teknolojinin sağlık alanında giderek daha fazla kullanılmaya başlanması hem biz doktorlar hem de hastalar için oldukça önem teşkil ediyor. Doktorların verileri inceleyerek bir hastalığı iyileştirmesinin önünü açan yapay zekâ, hastalık teşhisinde yüzlerce benzer vakayı inceleyerek teşhis ve tedavide kolaylıkla uygulanabilen güvenli bir yöntem olacak. Gelişen teknoloji ile hayatımıza giren akıllı cihazlardan elde edilen veriler, hastane kayıtları ve genel sağlık bilgilerini bağlantılı bir şekilde değerlendirebilmek de mümkün olacak” dedi.

Article written by Kemal Keskin

Owner - Keskin Medya