Yazılar

ECM 2019 araştırması “Yapay zekâ halkla ilişkileri nasıl etkileyecek?” sorusuna yanıt arıyor

ECM 2019 araştırması, Avrupa’da stratejik iletişimin bugünkü durumu ve geleceğini mercek altına alıyor. Ankete katılan herkes, 5 adet Kindle Paperwhite E-Reader için kura çekimine katılma hakkını kazanacak.

Avrupa Halkla İlişkiler Eğitimi ve Araştırma Birliği’nin (EUPRERA) her yıl düzenlediği European Communication Monitor araştırması (ECM 2019), bu yıl, Avrupa’da stratejik iletişimin bugünkü durumu ve geleceğini mercek altına alıyor. ECM 2019, “Yapay Zekâ halkla ilişkileri nasıl etkileyecek?” sorusuna yanıt arıyor. EUPRERA, tüm iletişim profesyonellerini, 8 Mart‘a kadar www.communicationmonitor.net adresinde yer alacak ankete cevap vermeye davet ediyor. Anket sorularını cevaplayan her katılımcı, 5 adet Kindle Paperwhite E-Reader için kura çekimine katılma hakkını da elde edecek.

Bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen ECM 2019 araştırması kapsamında, halkla ilişkilerde “güven” ve “özgünlük”, “içerik yaratımı ve dağıtımı”nın yeni biçimleri gibi çok tartışılan konular da sorgulanıyor. Araştırma aynı zamanda, Avrupa genelinde mükemmel iletişim departmanlarının özelliklerine ek olarak bunlar arasındaki ortak ve farklı yönleri tespit etmeye yönelik sorular da içeriyor. Ülkelerarası karşılaştırmalar ve farklı tipte kuruluşları (özel ve anonim şirketler, STK’lar, ajanslar vb.) karşılaştıran benchmark uygulamaları, araştırma sonuçlarını, bu alanda çalışan herkes için anlamlı hale getirecek. 

ECM 2019 araştırması, EUPRERA ve Avrupa İletişim Direktörleri Birliği’nin (EACD) kurduğu çerçeve kapsamında, Prime Research–A Cision ve Fink & Fuchs şirketlerinin desteğiyle, önde gelen üniversitelerden katılan öğretim üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. 

Bugüne kadar 40 ülkeden 21.000’den fazla profesyonelin cevapladığı yıllık ECM araştırması, iletişim yönetimi ve halkla ilişkiler alanında dünya çapındaki en geniş kapsamlı ampirik araştırma olma özelliğini taşıyor. Araştırma, bilimsel amaçlarla yapılıyor ve cevap veren katılımcıların isimleri gizli tutuluyor. ECM 2019’un sonuçları, bu yıl Mayıs ayının sonunda Berlin’de düzenlenecek Avrupa İletişim Zirvesi’nde sunulacak ve daha sonra dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenecek konferanslarda da sunulmaya devam edilecek. 

Teknolojik Düşünme Merkezi STM THINKTECH, Terörle Mücadelede Yapay Zeka’nın Geleceğini Gündeme Taşıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın çizdiği vizyon kapsamında Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech, konusunda uzman, yetkin kişilerle gerçekleştirdiği paneller ile ülkenin gelecek vizyonuna katkı sunmaya devam ediyor.

STM ThinkTech, Terörle Mücadelede Yeni Oyuncu: Yapay Zeka” başlığı altında gerçekleştirdiği üçüncü panelinde, tüm dünyanın tartıştığı ve yatırım yaptığı konuyu gündeme taşıdı.

Türkiye’nin ilk teknolojik düşünce merkezi STM ThinkTech önemli bir panele daha imza attı. 25 Aralık Salı günü, Ankara Sheraton Oteli’nde düzenlenen ve moderatörlüğünü gazeteci Hakan Çelik’in yaptığı panele konuşmacı olarak; T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Genelkurmay Genel Plan Prensipler Bşk. Hava Tümgeneral Reha Ufuk Er, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, TÜBİTAK Bilgem Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersel Aydınlı katıldı.

Panelde konuşma yapan T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel ölçekte, savunma sanayi alanında önemli bir güç olduğunun altını çizdi. Artan ilgi ve giderek genişleyen uygulama alanlarıyla birlikte, yapay zekânın yalnızca bilim adamlarının konuştuğu bir konu olmaktan çıktığını, ülkeleri ve dolayısıyla tüm insanlığı ilgilendiren bir tartışma konusuna dönüştüğünü belirten Demir, ”Askeri kabiliyetlerin ve ülke güvenliğine dair stratejilerin gelişimi teknolojiyle doğrudan bağlantılıdır. Stratejik, ekonomik ve teknolojik öngörü yetisi bir arada kullanıldığı zaman, modern ihtiyaçlara yanıt verebilen bir savunma kapasitesinin inşası da mümkün olur. Bu açıdan bakıldığında STM, ThinkTech Düşünce Merkezi ile Türkiye’nin savunma gücüne ve ülke güvenliğine yönelik öngörülere önemli bir katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı. Demir, yapay zekanın başlıca özelliklerinin, hızlı karar alabilmek, kendini iyileştirme, öngörü yapabilme, özerklik, yenilenme, başarım, eğitim, keşif ve istihbarat olduğunu hatırlatarak bu konudaki çalışmaların önemine de dikkat çekti.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren STM Genel Müdürü Murat İkinci ise STM’nin, mevcut danışmanlık tecrübesini, bilgi birikimini, veri analiz ve işleme yeteneğini, teknolojik alt yapı ve insan kaynağı gücünü, ThinkTech ile teknoloji tabanlı öngörülere çevirdiğini belirtti. İkinci, ”Oluşturacağımız öngörü, senaryolar ve gerçekleştirmeye devam ettiğimiz panellerle Türkiye’nin bölgesel ve küresel bir güç olmasına katkı sunuyoruz. Bugün yapay zekanın, yeni savunma stratejilerinde özellikle de terörle mücadele boyutunda kullanılmaya başlanmasının etkilerini ve geleceğini gündeme taşıyoruz. Karar vericilerin bilgi ihtiyacını amacına uygun ve stratejik bir şekilde sürdürülebilir bir şekilde karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., ‘ThinkTech’ ile bölgesel ve küresel stratejiler, teknolojik öngörüler, olası senaryolar ve karar destek sistemleri geliştirmek amacıyla, savunma–güvenlik ve mühendislik-teknoloji alanlarında sahip olduğu bilgi birikimi ile insan kaynağını en etkili şekilde kullanmayı hedefliyor. Türkiye’yi dünya ölçeğinde ileri taşıyacak olan yeni vizyonuna uygulanabilir, düşünsel ve pratik katkılar sunmayı amaçlayan ThinkTech, geliştirdiği projeler ve modeller, oluşturduğu analizler ve raporlar ile profesyonel network faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

STM, ThinkTech markası altında geliştireceği öngörüler ve stratejik çözümler için; akademisyenler, vakıflar, üniversiteler, yüksek teknoloji üreten firmalar, kamu kurumları ve karar vericilerle işbirliği içerisinde olacak.